Wenst u implementatie van PDL in uw organisatie /locatie

AVZN heeft veel ervaring met de implementatie van PDL in organisaties /locaties.
Graag gaan we met u in gesprek over uw wens, behoefte en vraag in PDL en waarvoor u PDL als oplossing wenst.

We analyseren met u uw huidige situatie en om te komen tot een gezamenlijk plan.
PDL is meer dan alleen een methodiek voor medewerkers. PDL gaat over verbinden.

Passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL)

Inleiding
Vele zorg-behoeftigen zijn niet in staat tot gerichte zelfzorg-activiteiten, zelfredzaamheid, reactivering of revalidatie.
Passiviteit is bij deze mensen een kenmerk van hun dagelijks leven geworden. Voor deze mensen én hun verzorgenden kunnen zeer belastende situaties ontstaan bij de dagelijkse zorg. Om deze zorg zo goed mogelijk te kunnen ondergaan én te geven zal de passiviteit eerst geaccepteerd moeten worden. In verpleeghuis De Samaritaan te Sommelsdijk (NL) heeft een interdisciplinaire analyse van de zorg- en behandelproblemen geleid tot een gestructureerde aanpak: PDL.

Kleinschalig werken
In kleinschalige woningen werken we meer en meer solistisch bij een doelgroep met gehele (of deel) passiviteit.
De PDL methodiek gaat juist uit van het 1 op 1 verzorgen waarbij er optimaal contact en aandacht is voor de bewoner en door middel van technieken, middelen van materialen comfortabel voor zowel client als de hulpverlener.

PDL staat voor Passiviteiten van het Dagelijks Leven.
Bij deze methode gaat het om:

·       specifieke zorg-vaardigheden in geval van spanning bij de cliënt,
·       een respectvolle bejegening van de cliënt,
·       het reduceren van onrust en angstgevoelens bij de cliënt,
·       het toepassen van specifieke voorzieningen zoals dynamische lig- en zitmiddelen, ergonomische kleding en hoogwaardige transferapparatuur,
·       het voorkomen van contracturen en decubitus,
·       een multidisciplinaire aanpak van de passiviteitsproblematiek.

Doelgroep voor toepassing PDL
De PDL-methode is van toepassing op alle mensen met ernstige (deel) passiviteitsproblemen die verpleegd en verzorgd worden in verpleeghuizen, zorgcentra, instellingen voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten en in de thuiszorg.

Wat is PDL?
Onder Passiviteiten Dagelijks Leven wordt verstaan:
Het complex van handelingen, maatregelen en voorzieningen dat bijdraagt tot optimale begeleiding, verzorging en verpleging van mensen bij wie zelfzorg tekorten niet zijn terug te dringen. (bron: Werkboek PDL, Mobicare, Oude-Tonge)

7 factoren
In PDL onderscheiden we zeven onderdelen die we factoren noemen. Deze zeven PDL-factoren zijn:

 • Liggen
 • Zitten
 • Gewassen worden
 • Verschoond worden
 • Gekleed worden
 • Eten en Drinken
 • Verplaatst worden

Haptonomie
Adviezen die binnen de PDL gegeven worden voor het leggen van contact met de patiënt zijn gebaseerd op de haptonomie. Adviezen hierbij zijn:

 • het maken van oogcontact;
 • de houding van het hoofd op dezelfde hoogte als het hoofd van de patiënt;
 • het vermijden van snelle bewegingen;
 • het spreken niet zozeer als informatiekanaal, maar voornamelijk als rustgevend middel gebruiken;
 • het beperken van fysieke handelingen tot een minimum;
 • aanraken.