Indiceren en organiseren van zorg, Wijkverpleegkundige